Corona na overlijden.

Het coronavirus komt vrij via besmette druppels die vrijkomen bij hoesten of niezen. De zorg voor de overledene is de zelfde zorg als na griep (influenza). Besmettingsrisico: Het virus overleeft maar kort buiten het lichaam, van enkele uren tot een dag. Met het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, zijn risico`s op besmetting tot een minimum beperkt.

De overledene kan thuis opgebaard worden, of in een uitvaartcentrum. De uitvaartkist mag dan ook open blijven. Wel moet men na contact met de overledene gehad te hebben, de handen goed wassen. Men kan op gewone wijze afscheid nemen. De overledene kan niemand meer besmetten.

De overledene kan per kist overgebracht worden, al is dit per situatie anders, ook bij verschillende richtlijnen van een zorgcentrum moet dit soms per brancard gedaan worden. Al doen we dit liever niet.

Bij contact met nabestaanden is het advies, geen handen te schudden en 1,5 meter afstand te houden. Al begrijpen we dat dit in droevige omstandigheden erg moeilijk is. Het regelgesprek kan indien niemand symptomen heeft van koorts of benauwdheid thuis plaatsvinden, mits er genoeg ruimte is en er niet teveel personen bij elkaar zijn, anders doen we dit liever in het uitvaartcentrum. We doen ook liever de uitvaart niet regelen via telefoon, of het moet echt niet anders kunnen.

De uitvaart mag volgens richtlijnen met meer mensen plaatsvinden, na gelang de ruimte en de anderhalve meter afstand. Gezinnen mogen bij elkaar zitten. Indien men klachten heeft van koorts, verkoudheid of hoesten raden we u aan om thuis te blijven.

We proberen, na toestemming van de familie, de dienst/ uitvaart uit te zenden via een live stream, hetzij met beeld en geluid, of alleen geluid.

We bieden in deze moeilijke periode aan om de mensen hun medeleven te kunnen betuigen via een digitale condoleanceregister.