Uw verlies

In de emotionele dagen tussen een overlijden en de uitvaart moeten veel handelingen worden verricht, zaken worden geregeld en moeilijke beslissingen worden genomen. Door te luisteren en het geven van persoonlijke aandacht en adviezen, ontstaat er rust en ruimte om stapsgewijs van dag tot dag met elkaar de uitvaart voor te bereiden. Zo komen we tot een uniek en persoonlijk afscheid. Alleen op deze wijze krijgt een afscheid betekenis en wordt de laatste indruk onuitwisbaar.

Wat te doen bij overlijden

In geval van een overlijden dient u direct de (huis)arts te bellen. Hij/zij zal het overlijden op papier vastleggen. Bij een overlijden in een zorginstelling of ziekenhuis zal het verplegend personeel contact opnemen met de arts.

Begrafenisonderneming inschakelen

U kunt ons als begrafenisonderneming bellen, wij komen wanneer het u als nabestaande uitkomt. Wij regelen niet alleen de begrafenis of crematie, maar kunnen ook veel andere taken op ons nemen, zoals het overlijden aangeven bij de Gemeente van overlijden, instanties op de hoogte brengen, het helpen met de rouwbrieven, rouwadvertentie, verzorging van bloemen e.d.

U bent niet verplicht de begrafenisonderneming welke vermeld staat op de uitvaartpolis te benaderen.

Testament of wilsverklaring?

Ga na of er wensen zijn vastgelegd. Deze kunnen vastgelegd zijn in een testament, een codicil, een donorverklaring of bij de verzekerde onderneming.

Verzorging

Wij spreken met u de wensen door van de overledene en de nabestaanden om eventueel met elkaar de laatste zorg te doen. Wilt u zelf de laatste verzorging doen met elkaar of met de begrafenisonderneming? Dit houdt in; het lichaam wassen en aankleden in de kleding die men kiest.

Waar wordt de overledene opgebaard?
Dit kan thuis of elders plaatsvinden. Er kan een keuze gemaakt worden om op bed op te baren of in een kist, of op een opbaarbed. Het lichaam zal gekoeld moeten gaan worden om zolang mogelijk afscheid te kunnen nemen.

Sinds 2010 is het wettelijk toegestaan dat men Thanatopraxie kan toepassen op het lichaam, zodat het lichaam dan niet meer gekoeld behoeft te worden en langer zichtbaar blijft voor de nabestaanden. Deze handeling kan vaak thuis plaatsvinden, maar is ook mogelijk in de verzorgingsruimte van het uitvaartcentrum.

De uitvaart

Klaarleggen: (indien aanwezig of van toepassing)

  • Legitimatiebewijs overledene
  • Legitimatiebewijs opdrachtgever uitvaart
  • Recente foto van de overledene (kan van belang zijn bij het verzorgen van het kapsel)
  • Gewenste kleding voor de overledene
  • Persoonlijke spullen van de overledene (evt. bril, sieraden…)
  • Adressenlijst, kan gemakkelijk zijn.