Het kan voor de nabestaanden een troost bieden om zelf bij de verzorging van hun dierbare te zijn.

Opbaren kan vaak thuis plaatsvinden, ook dit geeft de nabestaanden gelegenheid om op eigen tijd en wijze in alle rust afscheid te nemen.

Mocht het niet mogelijk zijn om uw dierbare thuis op te baren, hebben wij een 24- uurs kamer tot uw beschikking of het uitvaartcentrum waar er elke dag gelegenheid is tot afscheid nemen.