Aandacht en tijd

Als u na een overlijden contact met ons opneemt, komen wij naar u toe. Allereerst is er een luisterend oor. Door te luisteren en het geven van aandacht en tijd, ontstaat er rust en ruimte om stapsgewijs van dag tot dag met elkaar de uitvaart voor te bereiden. Zo komen we tot een uniek en persoonlijk afscheid. Alleen op deze wijze krijgt een afscheid betekenis en wordt de laatste indruk onuitwisbaar. Tevens is het mogelijk om de uitvaart op foto of dvd vast te leggen, voor sommige mensen kan deze herinnering als zeer waardevol worden ervaren.

Met elkaar zorgen we voor een afscheid naar de wens van de overledene en nabestaanden. Dit houdt onder andere in dat er een dag vast gesteld zal worden voor de uitvaart, waar- en of er een dienst gehouden zal worden. Er wordt nagegaan of de overledene wensen had.

Daar wij samen uitvaarten begeleiden heeft u, indien u dit wenst, de mogelijkheid een keuze te maken of een man of een vrouw de uitvaart begeleidt.

Wij zijn er ook voor u in geval van het overlijden van uw kind of baby.