Donderdag 2 november 2023 mochten we met nabestaanden weer een herdenkingsavond houden. Na enkele jaren waarin dit niet mogelijk was. We mogen met dankbare gevoelens hierop terug zien.

Het was een bijzondere avond waarbij “Luizter” met Jolanda en Jurgen, Tessa en Manuel met mooie gesproken woorden en liederen veel losmaakte bij de nabestaanden. Maar ook Mark en Pieter zongen prachtige liederen die veel indruk maakten.

Iedereen die aanwezig was mist een dierbare en daarom werden de namen met de leeftijd nog eens genoemd. Het waren leeftijden van jong tot oud. Ze mogen nooit vergeten worden.

Ook mochten er woorden gesproken worden door Wendy Tuns, woorden van herkenning, woorden van troost om weer verder te kunnen, ondanks het groot verdriet en verlies van de dierbaren.

Het was een bijzondere avond en het voelt goed om met elkaar ze te hebben herdacht.